برگزاری اولین جلسه بررسی ابعاد فوت مهسا امینی در کمیسیون امور داخلی کشور

برگزاری اولین جلسه بررسی ابعاد فوت مهسا امینی در کمیسیون امور داخلی کشور

برگزاری اولین جلسه بررسی ابعاد فوت مهسا امینی در کمیسیون امور داخلی کشور

به گزارش بخش سیاسی سایت خبرمهم، سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها از برگزاری اولین جلسه این کمیسیون به منظور بررسی ابعاد فوت مهسا امینی با حضور نمایندگان فراجا و پزشکی قانونی خبر داد.  سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها از برگزاری اولین جلسه این کمیسیون به منظور بررسی ابعاد فوت مهسا امینی با حضور نمایندگان …

این خبر برگزاری اولین جلسه بررسی ابعاد فوت مهسا امینی در کمیسیون امور داخلی کشور اولین بار در خبرهای فوری مهم. پدیدار شد.

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه

;